برای تماس با ما می توانید با شماره های زیر تماس فرمایید:

 

آدرس: یزد-صفاییه – شهرك دانشگاه ميدان فرهتگ بلوار پروفسورحسابی فروشگاه ماه مهر

ایمیل ما : info@mahemehrstore.com

شماره تلفن ثابت : 38303134-035

شماره همراه : 09138513945 (صباغیه)

شماره همراه : 09128948560 (تدین)