نقد و بررسی

در بازی ذره بین بازیگردان باید ذره‌بین را به صورتی در دستش بگیرد که شیار ورود کارتها رو به بالا باشد سپس کارتهای بازی را به تعدادی که توافق کردید داخل ذره بین قرار دهید. در این مرحله تصویر کارتها نباید دیده شونند. در واقع باید کارتها را به پشت داخل ذره بین قرار دهید.

بازیگردان باید ذره‌بین را برگرداند طوری که تصاویر کارت ها را همه با هم ببینند حالا همه در مدت 10 ثانیه تصاویر بازی را به حافظه خود می سپارند بازیگردان از یک تا ده به آرامی می شمارد و ذره بین را بر میگرداند و خوب تکان میدهد تا کارتهای بازی جابجا شوند.

سپس یکی از کارتها را از شیار ذره بین خارج میکند. و روی زمین قرار میدهد باید دقت کند هیچکس حتی خودش تصویر این کارت را نبیند. بازیگردان ذره‌بین را بر می گرداند تا همه تصاویر کارت های بازی داخل ذره‌بین را ببینند و هر که سریعتر بتواند تصویر کارت خارج شده را بگوید برنده آن دور از بازی است. برای اطلاعات بیشتر در مورد روش بازی لطفا به قانون بازی در داخل بسته مراجعه کنید.