نقد و بررسی

تانک باطری خور،موزیکال, ملق زن .  این ماشین زمان بر خورد با موانع ملق میخوره .  با دو باطری کار میکنه