نقد و بررسی

کتاب تک و تنها در پاریس نوشته‌ی جوجو مویز و جدید ترین اثر او می باشد، شامل داستان های؛ تنها در پاریس، در میان جیرجیرک‌ها، عشق در بعدازظهر، پرنده‌ای در دست، کفش‌های پوست تمساح، سرقت مسلحانه، کت پارسال، سیزده روز با جان سی و فهرست خرید کریسمس است. که شاخص ترین داستان آن نام عنوان کتاب را به خود اختصاص داده است. نل دختری است که شخصیت اصلی این رمان را برعهده دارد؛ او دختری مقرراتی و سخت گیر است که در یک اتفاق در زندگی خود با حقیقت وجودی شخصیتش روبرو می شود و به جای انکار خود در مقابل نفسانیاتش می‌ایستد که این سرآغاز راه تازه ای در زندگیش می گردد. جوجو مویز با قلمش روند تغییرپذیری شخصیت نل در این رمان را به همراه اتفاقات عاشقانه‌ای که برای او ایجاد می شود در هم می تند و آنچنان شخصیت اصلی داستان را با تحول و تغییر مواجه می کند که داستانی جذاب را به خواننده تقدیم می کند؛ این روند پرکشش تا انتهای رمان خواننده را به دنبال خود می برد. این کتاب ترجمه ی فرانک سالاری است که توسط انتشارات البرز به چاپ رسیده است.