نقد و بررسی

شامل ۵ بند بافته‌ی رنگی و ۵۰ مهره‌ی در رنگ‌ های درخشان و شکل‌ های متنوع می باشدکه علاوه بر امکان ساخت دستنبد، گردنبند و غیره و یادگیری رنگ ها و شکل ها، مهارت های حرکتی ظریف انگشتانشان نیز تقویت می شود.