نقد و بررسی

در این کتاب سعی شده است با ارایه مثال‌های گوناگون و تجربیات افراد مختلف، دیدگاه جدیدی نسبت به زندگی پایدار مطرح شده و فرصت‌هایی که می‌توان با استفاده از آن ها به زندگی شخصی و زناشویی بهبود بخشید بیان گردد. در همین زمینه نویسنده به مباحثی مانند داشتن روح پرسش‌گری در زندگی، توجه به ارزش‌ها و قوانین زندگی، ایجاد روابط قوی با دیگران، استفاده از فکر و نیروی درون برای دستیابی به موفقیت، بهره‌گیری از موهبت‌های الهی برای غلبه بر مشکلات و کشف نیروهای سازنده و مخرب در زندگی اشاره کرده و برخی از تکنیک‌های روانشناختی در این زمینه را بیان کرده است. کتاب حاضر را انتشارات «بوکتاب» منتشر کرده است و در اختیار شما دوستداران کتاب و کتابخوانی قرار می گیرد.